samfunn
ArtiklerSamfunn

Til alle tider har menneskeheten forsøkt å forbedre sin egen livskvalitet og lykke. Snart har vi den teknologiske muligheten til å gjøre enda større forbedringer. Bør vi, og kan vi la være?

KULTUR_reisebrev,_amerikanorsk
ArtiklerKultur

Det er velkjent at en hel drøss med nordmenn har utvandret til USA siden 1830-årene. Det er ikke like kjent at det fortsatt fins små bygder i Midtvesten hvor mange av innbyggerne har «hallingdøl» eller «gudbrandsdalsnorsk» som morsmål.