ArtiklerSamfunn

Hvis du begynner å grave et hull i Norge, og bare fortsetter nedover, vil du kun komme noen kilometer ned i jorda før det begynner å bli ubehagelig varmt. Men dersom du kunne gravd gjennom hele jorda, ville det nærmeste bebodde landområdet på den andre siden vært New Zealand.

ArtiklerSamfunn

January 23, just a few days after the inauguration of Donald J. Trump, the American left came with an answer. Spearheaded by two progressive YouTube pundits, the Justice Democrats came into being. Who are they, and what do they stand for?