Tema

I Norge, et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles langt mellom kvinnelige rappere. Når de først dukker opp, er det med balletak om hiphopens artikulering av harde maskuliniteter.

Frimerke med bilde av visesangeren Vladimir Vysotskij.
KulturSamfunn

Offisielt eksisterte aldri Vladimir Vysotskij som visesanger og artist. Likevel kunne enhver russer sangene hans utenat. Vladimir Vysotskij begynte som visesanger på kjøkkenet, hvor han fremførte sine samfunnskritiske viser for familie og venner. Sangene ble etter hvert tatt opp på båndopptager og delt med venner og naboer. Innen kort tid hadde de spredt seg rundt […]

Maleriet "Berceuse" av François Nicholas Riss.
Naturvitenskap

Hva kom først, musikken eller språket? Musikkens opprinnelse og evolusjonære fordeler får fortsatt biologer til å undre.   Av Valentina Lucia D’Adamo Rindal Gjennom hele vår historie har vi mennesker hatt en sterk dragning mot musikk. Musikken er opphavet til en av de største gåtene i menneskelig adferd og dens evolusjonære aspekter har fått forskere […]