TEMA_etymologispalta_spill
Tema

Tekst: Joakim P. Berg Ordet «spill» er det, i nærmest påfallende likhet med andre ord med liknende betydning, vanskelig å finne en god etymologi til. Vi vet at ordet må ha eksistert ganske tidlig i de germanske språkene, for vi finner det igjen i gammelengelsk spilian , gammelhøytysk spilon og norrønt spila, og germanerne må dermed […]

SAMFUNN_Gamergate
Samfunn

Ett år etter #GamerGate er det fortsatt splid rundt hva bevegelsen egentlig står for. Var det kun et forsøk på å kategorisere gamere som kvinnehatere, eller viste det oss at spillmiljøet ønsker å bli tatt seriøst?