Samfunn

Why do we continue to consume masses of meat while climate change is upon us, sea levels are rising, people are fleeing their homes, and we are manoeuvering our way into making the planet inhabitable?

Samfunn

De store sosialdemokratiske partiene mister fotfeste og oppslutning i den vestlige verden, spesielt blant arbeiderne – gruppen de selv hevder å være beskyttere av og forsvarere for. Økonomen Paul Collier mener dette blant annet skyldes at den politiske venstresidens verdisyn har beveget seg bort fra den gjengse borgers verdier, mens sosialpsykolog Jonathan Haidt mener å ha funnet bevis for at folk på venstresiden faktisk opererer med et snevrere moralsyn enn folk flest. Har den høyt utdannede venstresiden rett og slett dyttet arbeiderklassen fra seg gjennom moralsk fremmedgjøring?

Samfunn

Theo Anthonys dokumentar All Light, Everywhere (2021) handler om såkalte kroppskameraer: små, bærbare videoopptakere som over halvparten av USAs politiavdelinger nå bruker. Ambisjonsnivået er imidlertid langt høyere, og med svimlende sveip utforskes de dypere innvirkningene kamera- og overvåkningsteknologi har hatt på samfunnsutviklingen i et historisk perspektiv: fra spionduer, til kriminelle «mugshots», eugenisk klassifisering og dagens trening av kunstig intelligens for automatisering av politiarbeid. At også norsk politi har satset på det sistnevnte, gir dokumentaren relevans her til lands og grunn til å stoppe opp og reflektere.

Samfunn

Til tross for at Norge fremmer en sosialt inkluderende klimapolitikk, har flere grønne satsinger svekket inkluderingen av individer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.  Eksempelvis er klimavennlige transporttiltak i stor grad formet ut fra funksjonsfriske individers behov. Som konsekvens har bevegelsesfriheten til individer med funksjonsnedsettelser blitt redusert. I lys av dette risikerer Norge å skape et ekskluderende og lite bærekraftig grønt skifte.

Samfunn

Masseuniversitetet faller mellom to stoler. På den ene siden skal så mange som mulig presses gjennom en standardisert forberedelse for arbeidslivet. Samtidig skal det være et sted for personlig vekst og intellektuell blomstring. Disse to stolene er vanskelige å kombinere til en lekker divan.

Samfunn

I Kvalsund i Finnmark, mellom Hammerfest og Alta, kjempes en langvarig kamp mot en kobbergruve i fjellene Nussir og Ulveryggen (Gumpenjunni). Konflikten rundt gruvedrift i Riehpovuotna (Repparfjord på norsk) har sådd splid i et lite lokalsamfunn. En splid mellom dem som ønsker gruven og potensielle arbeidsplasser velkommen, og dem som frykter at gruven vil ødelegge både fjord og fjell for all framtid.