Skriv for oss

Har du lyst til å skrive for Argument, eller har du en idé til noe vi bør skrive om? Argument tar imot bidrag fra studenter og unge akademikere på alle nivåer og fra alle felt. Bidrag kan være skrevet på et nordisk språk eller på engelsk. Alle som skriver til oss får tilbakemelding. Antatte tekster kan også publiseres på vårt nettsted.

Akkurat nå søker vi tekster til neste nummer om identitet! 

Identitet skaper både uro og orden. Det kan forstås som et konseptuelt verktøy for å peke på vesentlige egenskaper ved mennesker, ting og fenomener. Det er også noe vi bruker for å forstå; vi identifiserer både oss selv og andre ved hjelp av ord vi oppfatter som nyttige for å karakterisere og kategorisere forskjeller og likheter.

Identitetskategorier har også blitt gjort til gjenstand for politiske prosjekter. Med identitetspolitikk menes en politisk tankegang som søker å forstå samfunnsordenen i lys av et sett sosiale, etniske eller kjønnsmessige markører. Noen mener at identitetspolitikken representerer en dekadent tendens som er blind for materielle forskjeller, andre at dens inntreden i akademia innebærer et tilbakeskritt for ytringsfriheten. Andre, igjen, hevder at identiteter som kjønn og etnisitet er arbitrære kategorier som ikke hører hjemme i politiske diskusjoner. 

Identitet betyr noe for oss. Men hvorfor, og hva er det egentlig?
Hva har tenåringenes søken etter «seg sjæl» å gjøre med martyrdød og fremmedfrykt? Kan identitet stjeles?
Hvilken betydning har identitet i et demokrati?

Vi søker tekster som omhandler disse problemstillingene, i tillegg til tekster til kultur-, samfunn-, og naturvitenskapsseksjonen.  Med utspring i Oslos studentmiljø har vi som mål å få frem hva vi kan. Om du ikke tror din penn er skarp nok så hjelper vi deg å spisse den. Du er garantert fyldig tilbakemelding på ditt bidrag.

Send en mail med en løs idé, et tentativt utkast, eller en ferdig tekst til
kultur (at) argumentnett.no
samfunn (at) argumentnett.no
tema (at) argumentnett.no
natvit (at) argumentnett.no

Innsendingsfrist er 25. januar 2021.

Arguments skrivemal (pdf)

Tekster publisert i Argument kan også bli brukt av våre samarbeidspartnere, f.eks. Morgenbladet: Portalen.

Illustrer for oss

Illustratører og fotografer oppfordres også til å komme med bidrag:

Kontakt billedredaktør Ida Gøytil: bilde (at) argumentnett.no


DØDLINJER

#1 2021

Tema: IDENTITET

Dødlinje: 25. januar 2021

#2 2021

Tema: KONTORET

Dødlinje: 8. mars 2021

#3 2021

Tema: RESTER

Dødlinje: 19. april 2021

2014-00-argument-byline-logo-small