Skriv for oss

Vil du skrive for Argument?

Vi søker tekster til neste nummer med tema KONKURRANSE!

Innsendingsfrist: 20.02.23

Vi får stadig vekk høre at vi lever i et “konkurransesamfunn”, og i vår kapitalistiske tid er det liten tvil om at nettopp konkurransen er en viktig drivkraft. For sine forkjempere er konkurranse ofte et uttrykk for både effektivitet, framskritt og rettferdighet. Også i naturen blir konkurranse gjerne sett på som noe som skaper nyvinninger, sikrer overlevelse og driver utvikling. Samtidig har konkurransen også sine mørke sider: stress, mangel på samhold og omsorg og ikke minst ulikhet. For enhver vinner etterlater seg alltid tapere. Eller? Hva er egentlig konkurransens grunnlag, og hva er dens implikasjoner for mennesker, natur og kultur? Hvor går grensa mellom sunn og usunn konkurranse? Er det slik at konkurranse og samarbeid alltid er to utelukkende begreper?

Til neste nummer av Argument søker vi tekster om disse eller andre spørsmål knyttet til temaet KONKURRANSE. I tillegg søker vi (som alltid) tekster til tidsskriftets kultur- samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Disse tekstene trenger ikke være knyttet til temaet (men også kult om de er det).
Vil du illustrere for oss? Vi tar imot bilder og illustrasjoner som tematiserer konkurranse. Ta kontakt på:
Innsendingsfrist for førsteutkast er 20. februar 2023.


ENGLISH

Do you want to write for Argument in English?
 
The next issue has the topic of “competition”. We are looking for texts discussing this theme as well as topic non-related texts.
 
If you have an idea or have drafted a text on this issue’s topic or anything else you ant to send by us, contact us at:
 

Illustrate for us

We are always seeking contributions from illustrators and photographers. We accept contributions at:

bilde@argumentnett.no

Deadline is the 20th of February 2023.

2014-00-argument-byline-logo-small