Skriv for oss

Har du lyst til å skrive for Argument, eller har du en idé til noe vi bør skrive om? Argument tar imot bidrag fra studenter og unge akademikere på alle nivåer og fra alle felt. Bidrag kan være skrevet på et nordisk språk eller på engelsk. Alle som skriver til oss får tilbakemelding. Antatte tekster kan også publiseres på vårt nettsted.

Med utspring i Oslos studentmiljø har vi som mål å få frem hva vi kan. Om du ikke tror din penn er skarp nok så hjelper vi deg å spisse den. Du er garantert fyldig tilbakemelding på ditt bidrag.

Argument er delt i seksjonene samfunn, kultur og naturvitenskap, pluss en egen tema-seksjon hvor vi retter søkelyset mot et nytt tema for hvert nummer. Til enhver tid ønsker vi tekster innenfor de nevnte seksjonene.

Tema for neste nummer er by og land! 

I 2009 bodde for første gang over halvparten av jordens befolkning i urbane strøk. For seksti år siden levde til sammenlikning to av tre på landsbygda, og går vi enda lenger tilbake gjaldt det praktisk talt hele verden. Hva gjør en så massiv forflytning av mennesker med verdier, levemåter, samfunn og kultur? Noen vil kanskje hevde at urbanisering først og fremst er en positiv, frigjørende og vekstfremmende utvikling. Andre igjen vil trekke fram økt ulikhet, splittelse og politisk polarisering som høye kostnader. 

Her til lands har spenningen mellom by og land kommet til syne flere steder det siste året: Bondeopprør, bygdepride-revolusjon, husleieaksjon i hovedstaden og vindmøllekrig på vestlandet er blant mange saker som har preget debattklimaet. Til høstens stortingsvalg forventes partier som Senterpartiet og Rødt å få historisk høy oppslutning, på bekostning av gamle kjemper som Arbeiderpartiet; Partiet hvis kamprop en gang i tiden lød “by og land: hand i hand”. 

Forholdet mellom by og land er både personlig og politisk, kulturelt og materielt, både en del av historien og av samtiden. Vi søker tekster som omhandler disse problemstillingene til høstens første nummer av Argument. I tillegg søker vi tekster til tidsskriftets kultur-, samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Send en mail med en løs idé, et tentativt utkast eller en ferdig tekst til: 

kultur (at) argumentnett.no
samfunn (at) argumentnett.no
tema (at) argumentnett.no
natvit (at) argumentnett.no
redaktor (at) argumentnett.no

Innsendingsfrist er 15.september!

Arguments skrivemal (pdf)

Illustrer for oss

I tillegg til skribenter søker vi alltid illustratører og fotografer til å komme med bidrag.

Kontakt billedredaktør Ida Gøytil: bilde (at) argumentnett.no


DØDLINJER

#4 2021

Tema: MINNE

Dødlinje: 18.oktober 2021

2014-00-argument-byline-logo-small