Skriv for oss

Vil du skrive for Argument?

Vi søker tekster til neste nummer med tema MORAL!

Innsendningsfristen er 16. januar 2024.

Hva er moral? Hvordan har moralen endret seg oppgjennom historien, og hvordan vil den utvikle seg i fram-tiden? Er moral noe bare mennesker besitter, eller kan en kameleon også sies å ha et moralsk kompass? Hvilket moralsk ansvar har vi for framtidige generasjoners velferd? Hva skjer i hjernen når vi bedømmer en person som moralsk forkastelig, og en annen som en helgen?
Ordet moral dukker kanskje ikke så ofte opp i samtaler, men ikke desto mindre er det en sentral faktor i hverdagen. Enten om vi snakker med kassadamen på Rema, analyserer hva et kunstverk skal formidle, eller leser om internasjonale konflikter, har vi mennesker et moralsk kompass som påvirker hva vi tenker og føler.
Til neste utgave søker Argument tekster om moral. Du kan også sende inn en idé, et utkast eller en ferdig tekst til våre faste seksjoner innen samfunn, kultur og naturvitenskap. Disse trenger ikke nødvendigvis å ha med temaet moral å gjøre.

Så har du en idé, et utkast eller en ferdig tekst, send inn til:

Vi tar også gjerne imot illustrasjoner som tegninger eller bilder og kan sendes inn til bilde@argumentnett.no. Førstesideillustrasjonen honoreres.
Frist for innsending av utkast til tekst: 16. januar 2024

ENGLISH

Do you want to write for Argument in English?
 
The next issue has the topic of «Morality». We are looking for texts discussing this theme as well as topic non-related texts.
 
If you have an idea or have drafted a text on this issue’s topic or anything else you want to send by us, contact us at:
 
Illustrate for us

We are always seeking contributions from illustrators and photographers. We accept contributions at:

bilde@argumentnett.no

Deadline is the 16th of January 2024.

2014-00-argument-byline-logo-small

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *