Skriv for oss

Vil du skrive for Argument? Vi søker tekster til neste nummer med tema TRO.

Tro har tilsynelatende en liten plass i vårt moderne, sekulariserte samfunn. Likevel bygger vi samfunnet vårt på mer eller mindre uuttalte trosforestillinger: troen på økonomisk vekst, troen på vitenskapen og troen på fremskrittet. Har religiøse trosforestillinger blitt erstattet av troen på vitenskap, vekst og fremskritt? Hva er forskjellen på det å tro og det å vite? Finnes det fellestrekk mellom konspirasjonsteorier, fake news og gammel overtro? Hvilken rolle spiller religion i dagens samfunn? Og viktigst av alt, hva tror du på?

Til neste nummer av Argument søker vi tekster som omhandler disse eller andre problemstillinger knyttet til temaet «tro». I tillegg søker vi som alltid tekster til tidsskriftets kultur-, samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Disse tekstene trenger ikke omhandle temaet. Send en mail med en løs idé, et tentativt utkast eller en ferdig tekst til:

tema@argumentnett.no
samfunn@argumentnett.no
kultur@argumentnett.no
natvit@argumentnett.no
redaktor@argumentnett.no
Vil du illustrere for oss? Vi tar imot bilder og illustrasjoner som tematiserer «tro». Ta kontakt på:
bilde@argumentnett.no
Innsendingsfrist 18. mars.

ENGLISH

Do you want to write for Argument?
 
The next issue has the theme «Faith, beliefs», and we are seeking texts discussing theese and related topics.
 
If you have an idea or a text about this issue’s topic or anything else, send it to us at:
 
tema@argumentnett.no
samfunn@argumentnett.no
kultur@argumentnett.no
natvit@argumentnett.no
redaktor@argumentnett.no
 
Do you want to illustrate for Argument?
 
We also accept illustrations at:
bilde@argumentnett.no

Illustrate for us

We are always seeking contributions from illustrators and photographers.

We accept contributions at:

bilde@argumentnett.no


DØDLINJER

2014-00-argument-byline-logo-small