Skriv for oss

Vil du skrive for Argument?

Vi søker tekster til neste nummer med tema RUSSLAND!

Innsendingsfrist: 27.04.23

Da Putin invaderte Ukraina i 2022, gjorde han Russland til en global fiende. Men bak det autoritære og krigerske regimet er det også et folk, som har satt sitt særpreg på verden i århundrer før invasjonen. Verdens største land har formet både litteraturen, musikken og populærkulturen vår – fra Dostojevskijs romaner til Tsjaikovskijs symfonier og Sputniks romferd. Den unike historien til nabolandet vårt er også uløselig knyttet sammen med det 20. århundrets historie. Arven etter Sovjetunionen henger fortsatt tungt over Europa og verden den dag i dag – også over Norge.
Hvordan endte Russland opp som det landet det er i dag? Hvilke historiske og samtidige lærdommer kan man trekke fra det? Hvilke mennesker står bak den nasjonen vi tar avstand fra, og hvordan former dagens regime hvordan vi forholder oss til russere, også i vårt eget land?
Til neste nummer av Argument søker vi tekster om disse eller andre spørsmål koblet til temaet RUSSLAND. I tillegg søker vi (som alltid) tekster til tidsskriftets kultur- samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Disse tekstene trenger ikke være knyttet til temaet (men også kult om de er det).
Så har du en idé, et utkast eller en ferdig tekst, send inn til:
Vi tar også gjerne imot illustrasjoner som tegninger eller bilder og kan sendes inn til bilde@argumentnett.no. Førstesideillustrasjonen honoreres.
Frist for innsending av utkast til tekst: 27. april 2023


ENGLISH

Do you want to write for Argument in English?
 
The next issue has the topic of “Russia”. We are looking for texts discussing this theme as well as topic non-related texts.
 
If you have an idea or have drafted a text on this issue’s topic or anything else you ant to send by us, contact us at:
 
Illustrate for us

We are always seeking contributions from illustrators and photographers. We accept contributions at:

bilde@argumentnett.no

Deadline is the 27th of April 2023.

2014-00-argument-byline-logo-small