Kritikk

Nada er en stum og hørselshemmet kvinne i slutten av tyveårene. På dagtid jobber hun som filmklipper, men når mørket trer frem oppsøker hun menn som hun kaldsindig forgriper seg på. I Black Medusa (2020) blir de tradisjonelle kjønnsrollene satt opp mot hverandre og maktbalansen skifter.

Kritikk

Beirut, La vie en rose ligner ikke det Libanon vi ser i media – et land i økonomisk forfall og politisk krise. Likevel gir dokumentaren et innblikk i hva som hindrer landet i å bevege seg ut av disse krisene: politisk og økonomisk makt er konsentrert hos et knippe familiedynastier.

Tema

«Queer theory» kom som en kritikk til det tradisjonelle synet på de heteronormative samfunnsstrukturene. Likevel opplever mange homofile at heteronormative kjønnsroller påvirker homofile parforhold. Hvor stammer dette fra?

Naturvitenskap

Tekst: Ylva Knausgård Hommedal Foto: brilliant.org Forklaringa eg fekk i fysikktimen på vidaregåande var at ein halvleiar er eit materiale som er «halvt leiande»; Ei forklaring som ikkje heldt mål når det gjaldt forståinga mi eller for å få tenårings-meg til å løfta eit nysgjerrig augebryn. Det fyrste inntrykket mitt var «dette er det uaktuelt å investera […]

Samfunn

Sidan 2014 har over førti menneske blitt drepne av personar tilknytt incelrørsla. Valdshandlingane utførte av incels har i stor grad gått føre seg i Nord-Amerika, men ein ny forskingsrapport frå Sverige viser at Noreg er eit av landa med flest brukarar i nokre av verdas største incelforum. Det er på tide å slutte å sjå på incels som enkeltindivid med psykiske problem og ta ideologien som ligg bak på alvor.

Kultur

Tekst: Felicia Rolf | Foto: Pictorial Press/Alamy Sjelden tenker vi over de ordene vi hører eller sier. De er bare midler for å kommunisere et budskap. Litteraturteoretikeren Viktor Sjklovskij hevder at språket vi bruker i hverdagen er vanestyrt og automatisert [1]. Han lanserte det litteraturvitenskaplige begrepet underliggjøring. Ved å skildre erfaringer, objekter og opplevelser på […]