Artikler

Året 2019 etter Kristus står for meg som et av de viktigere årene i mitt liv. Ikke så mye i kraft av hva som hendte, men heller hva det symboliserer i et større tidsperspektiv. Året ble viktig som et punktum.

Tema

Imagine a male athlete taking anabolic steroids daily for twenty years before competing. This would grant the individual in question an enormous advantage over his competitors. This advantage is exactly the advantage that transgender athletes have over biological women.