Kultur

Gjennom 1600-tallet fremstilte stillebensmaleriet det materialistiske, luksuriøse og dekadente i sterk kontrast til den reformerte kirkens spartanske oppfatning av hva som var overflødig. Denne maleformen opphevet kjente relasjoner mellom gjenstand og mennesket, og skapte en ny måte å tenke på eiendeler og forbruk.

Kultur

I dataspillet Grand Theft Auto IV kritiseres den amerikanske drømmen – et av bildene på nyliberalismen, ved hvilke prosedyrer spilleren føres gjennom. Samtidig bekreftes nyliberalismens premisser gjennom betalingsmodeller i andre spill.

Kultur

Klassisk musikk oppfattes ofte som utilgjengelig, men har lagt grunnlaget til mange av dagens populære sjangre. Deriblant har elektronika flere klare paralleller til klassisk musikk – både musikalsk og historisk.

Kultur

Tekst: Felicia Rolf | Foto: Pictorial Press/Alamy Sjelden tenker vi over de ordene vi hører eller sier. De er bare midler for å kommunisere et budskap. Litteraturteoretikeren Viktor Sjklovskij hevder at språket vi bruker i hverdagen er vanestyrt og automatisert [1]. Han lanserte det litteraturvitenskaplige begrepet underliggjøring. Ved å skildre erfaringer, objekter og opplevelser på […]

Kultur

Tekst: Torje Hommedal Knausgård | Foto: J.R. Eyerman, LIFE Magazine I 2019 tok studentar og elevar til gatene i hopetal for å demonstrere i klimastreikane både i Noreg og i utlandet. Studentaktivisme kjennest ofte fjernt i Noreg, men dukkar jamleg opp på campusar i land som Frankrike og Canada. 60-talet, medalle dei sosiale rørslene som fann stad, […]