Kontoret

Det er en ny dag ved 82 grader nord. Solen reiser seg sakte, men sikkert opp over horisonten. Dansende iskrystaller blinker i lufta rundt meg. Med hver bevegelse i vannmassene under båten skyves isen rundt, i en levende, pustende rytme.

Identitet

«Queer theory» kom som en kritikk til det tradisjonelle synet på de heteronormative samfunnsstrukturene. Likevel opplever mange homofile at heteronormative kjønnsroller påvirker homofile parforhold. Hvor stammer dette fra?