2023ArtiklerRusslandTema

Tekst: Aurora Møllersen llustratør: Helene Winge Einbu Folk til folk, eller folk mot folk? For den norske befolkningen i nord, og da særlig øst i Finnmark, speiler dette spørsmålet et urovekkende valg som må bli tatt. I et område som historisk sett har hatt nære økonomiske og kulturelle bånd til Russland, har man nå blitt […]

2023ArtiklerKonkurranseTema

Konkurranse i politikk handler ikke bare om å vinne valg, men også om å ha makt over hvilke narrativer – eller vinklinger – som dominerer debatten. Et eksempel på dette er vinklingskonkurransen som foregår mellom hvordan norsk naturpolitikk fremstilles på papiret – og hvordan den gjennomføres i praksis.

2022ArtiklerKulturMakt

Tekst: Jógvan Helge Gardar Sjølv om munnhellet om at språk er makt har festa seg godt i norske sinn, har me lett for å oversjå nett kor mykje språket kan ha å seie for samfunn og enkeltmenneske. Seinast vart det tydeleg då Ytringsfridomskommisjonen la fram utgreiinga si i august, utan at språket var vigd eit eige […]