Utlysning

Bruk din stemme – skriv om demokrati!

«Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene,» sa Winston Churchill. Neste nummer av Argument har temaet «DEMOKRATI», og vi ønsker ditt bidrag!

Islendingene holdt sitt Allting på Tingvellir for over tusen år siden.
Islendingene holdt sitt Allting på Tingvellir for over tusen år siden.

Demokratiet har i løpet av et århundre gått fra å være en diskutabel styreform til å bli en kjerneverdi for vestlige samfunn. Når vi sier at vi ”har demokrati” mener vi ikke lenger bare at vi har folkestyre til forskjell fra for eksempel monarki eller diktatur; demokratiet knyttes også til en bestemt verdensanskuelse, til et «sinnelag» og til en bestemt måte å organisere det sosiale liv på. Så hva vil det egentlig si å «ha demokrati»?

[pullquote align=»right»]Alle er berørt av demokratiet, og alle kan si noe interessant om det ut fra sitt særegne perspektiv. [/pullquote]

Demokrati som styreform kan på sin side bety vidt forskjellige ting. Det er stor forskjell på direkte og representativt demokrati, og det er stor variasjon blant demokratiske land når det gjelder hvilke samfunnsområder som underlegges demokratisk styring. Er det et problem for demokratiet når økonomiske beslutninger med store konsekvenser for samfunnet frakobles demokratiske prosesser, slik vi så eksempler på i Europa etter finanskrisens utbrudd?

Jørgen Randers vakte debatt i vinter med sitt utspill om at så lenge vi lever under demokratiet vil vi ikke være i stand til å takle klimakrisen. Han ble raskt beskyldt for å fremme antidemokratiske, ja, totalitære ideer. Men har Randers et poeng? Og hvis det er noe i at våre representative demokratier er dårlig utrustet til å takle globale kriser: kan andre former for demokrati være bedre egnet?

Dette er bare noen mulige tilnærminger til det uhyre spennende temaet vi har foran oss i sommer. Vi håper på tekster som tar for seg temaet fra flere
ulike faglige hold. Kunststudenter, realister, statsvitere, humanister, økonomer, lærerstudenter – alle er berørt av demokratiet, og alle kan si noe interessant om det ut fra sitt særegne perspektiv.

Har du en idé til en tekst eller ønsker å diskutere mulige vinklinger til temaet, send en mail til tema.argument@gmail.com, eller del dine tanker om demokratiet med oss i kommentarfeltet under.

Frist for innsending av bidrag til temaseksjonen er 17. juni.