Kultur

Trappekunstverket ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) har skapt reaksjoner og satt i gang debatt i media og internt i skolen. Kunstverket hevder at skolen driver med nepotisme, rasisme og fremmer en kultur der velbehag settes over åpenhet for kritikk. Universitas intervjuet studenter ved skolen som hevder at verket sier «det alle har tenkt på» mens andre studenter ikke kjenner seg igjen i kunstverkets budskap. Hvorfor har studentene så sprikende opplevelser av skolen?