Tema

Tekst: Joakim P. Berg Ordet «spill» er det, i nærmest påfallende likhet med andre ord med liknende betydning, vanskelig å finne en god etymologi til. Vi vet at ordet må ha eksistert ganske tidlig i de germanske språkene, for vi finner det igjen i gammelengelsk spilian , gammelhøytysk spilon og norrønt spila, og germanerne må dermed […]