Samfunn

8. mars feires den internasjonale Kvinnedagen. I år feirer Norge i tillegg 100 år med stemmerett for hele befolkningen. I siste utgave av Argument spør Anne Fougner Helseth seg hvorfor denne feiringen har såpass høy østrogentetthet.