Artikler

Nynorsk

I argument har vi som policy at vi forsøker å ha 25 prosent av stoffet vårt på nynorsk. 
For å få det til, får vi hjelp av
Eirik Wixøe Svela, Sara Niday og Camilla Tjønneland Mentzoni,

som oversetter noen av sakene for oss. 


Tusen takk!