Artikler

Hva er vel bedre enn å sette fortida i banken?

Tapt kjærlighet i banken

Cora Skylstads sak fra argument # 3/2010 er nå også å lese i Kunstforum

De nostalgiske gjenstandene man sitter igjen med når kjærligheten tar slutt, inspirerer både performancekunst, litteratur og business.