img015

Den danske guvernøren Philip Gardelin forsøkte å demme opp for det store antallet av selvmord blant slaver ved å henge selvmorderenes lik opp i galger, hele eller parterte. Men disse tiltakene var ikke tilstrekkelige.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *