Arrangement

Argumentdebatt: Faglige avgrunner

Det er semesterstart og STUDiO-festivalen på Universitetet i Oslo er i full gang. Argument inviterer til debatt i festivalteltet på Blindern, tirsdag 20. august kl 16:15. 

Tema er FAGLIGE AVGRUNNER: Skal du studere ved MatNat, SV, HF, juridisk eller medisinsk fakultet? Valget av studieretning vil i stor grad bestemme hvordan du kommer til å se på verden. Gjennom universitetsutdanningen lærer du å tenke som en biolog, en statsviter eller en lingvist. Du blir kjent med teorier, metoder og faglige tradisjoner. Men lærer vi nok om hva de andre driver med? Er det ikke universitetets oppgave å slå broer mellom disse faglige øyene, eller er det nettopp universitetsutdanningen som skaper dem?

Argument har invitert representanter fra humaniora og naturvitenskap for å diskutere denn problemstillingen. Svein Sjøberg er fysiker og professor i naturfagdidaktikk og har i år mottatt UiOs formidlingspris. Han har også skrevet boka «Naturfag som allmenndannelse. En kritisk fagdidaktikk», samt artikler og bidrag på bl. a. forskning.no om naturfagenes viktighet og verdi i samfunnet. Jan Eivind Myhre er professor i historie og har i diverse prosjekter utforsket historievitenskapens og universitetets rolle i samfunnet. Han har også skrevet boks «Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn.» om Universitetet i Oslos historie.
Dersom vi lukker oss inne i egne fagfelt, kan det bli vanskelig å snakke sammen om de store spørsmålene: Er mennesket senteret i verden, eller bare en liten bit? Er all vitenskapelig utvikling til det gode? Hvordan kan vi imøtekomme globale utfordringer?

Vi har invitert vinneren av UiOs formidlingspris, fysiker og naturfagsdidaktiker Svein Sjøberg, til å gå i samtale med en representant for humaniora. Alle er velkomne!

Event på Facebook