Valgkamp_i_Bodø_Høyre

Politisk TV-reklame ansees for å være mer effektiv enn andre typer reklame. Derfor er det forbudt i Norge. Foto: Wikimedia Commons.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *