Kommentar

UiO skrinlegger formidlingsprofessorat

I Argument #1 2014 jublet vi på lederplass over det planlagte professoratet i formidling ved Universitetet i Oslo – det første i landet. Men noen få måneder senere kom den kalde dusjen – UiO stanser ansettelsesprosessen og skrinlegger professoratet inntil videre. «Det er ikke umulig at universitetsledelsen vil bruke anledningen til å putte formidlingsprofessoratet i skuffen. Det bør de imidlertid ikke få lov til», skriver Thea Storøy Elnan, idé- og debattredaktør i Universitas denne uka. Det stiller vi oss fullstendig bak.

Les hele kommentaren til Thea Storøy Elnan på universitas.no.