Ekslusivt for nett - Kommentar - Samfunn

Usolidarisk bjørnetjeneste fra Regjeringen

Gabrielle-Legrand-GjerdsetRegjeringen, med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, har nok en gang foreslått å innføre skolepenger for studenter som kommer utenfra EØS, selv etter at Stortinget sa nei i fjor. Dette er en usolidarisk avgift, som ikke bare rammer studenter og utdanningsinstitusjoner, men som også vil føre til at norsk høyere utdanning blir dårligere. Regjeringen gjør derfor seg selv en bjørnetjeneste i det fåfengte forsøket på å realisere kunnskapssamfunnet.

Av Gabrielle Legrand Gjerdset, student, Universitetet i Oslo 

At alle studenter, uansett bakgrunn, har muligheten til å ta utdannelse er med på å skape samfunn med små forskjeller, like muligheter og høy kunnskap. Nå er det slutten for gratisprinsippet og all erfaring fra land som Østerrike, Nederland og Finland viser at skolepenger for noen få på sikt betyr skolepenger for alle studenter. Dette burde bekymre flere enn de internasjonale studentene som rammes i første omgang.

En slik kunnskapstoll fører til at Norge gjør seg uaktuelt for de beste internasjonale søkere. Gratis utdanning er vårt største konkurransefortrinn i kampen om de klokeste internasjonale hodene – hoder vi er avhengige av for å utvikle vårt akademia. For det er vel ærlig talt ikke så mye annet som trekker studenter til kalde, dyre Norge?

Campus vil ikke lengre være internasjonalisert, men europeisert, som rektor ved UiO Ole Petter Ottersen sier det

Studenter som kommer fra andre land og kulturer bidrar med verdifull innsikt og erfaring norske universiteter og høgskoler drar stor nytte av. Fagdebatter og samfunnsdebatter løftes når nye perspektiver kommer inn og det etablerte utfordres. I tillegg er utveksling også viktig for å spre demokrati. Da Sverige innførte en slik avgift i 2011 falt søkertallet av studenter utenfor EØS med 80%, og det er ingen grunn til å tro at det vil slå annerledes ut i Norge, snarere tvert i mot. Campus vil ikke lengre være internasjonalisert, men europeisert, som rektor ved UiO Ole Petter Ottersen sier det.

Utdanningsinstitusjonene våre skal kuttes med 80,5 millioner kroner dersom Regjeringen får det som de vil, og å kreve inn slike avgifter skal være et plaster på såret. Det tar store ressurser å bygge opp en innkrevingsstab. På HiOA vil internasjonale studenter måtte betale 104 000 kroner hver i året, i følge nettavisa Khrono. For slike summer vil mange velge andre land med lavere levekostnader å studere i. «Vinninga» går dermed opp i spinninga.

Gratis utdanning er vårt største konkurransefortrinn i kampen om de klokeste internasjonale hodene 

Kunnskap kjenner ikke landegrenser, og talenter kjenner ikke klasse. Når utdanning nå gjøres om til en handelsvare står vi i fare for å miste kompetansen til studenter og akademikere fra andre land, en kompetanse norsk akademia er avhengig av for å utvikle og fornye seg.

Det er viktigere enn noen gang at vi forteller Regjeringa at brudd på gratisprinsippet ikke tolereres. En bjørnetjeneste er ikke som en stor tjeneste, men en velment tjeneste som kommer til skade og ødelegger. Skolepenger vil ikke magisk fikse fikse norsk høyere utdanning: skolepenger vil ramme mange hundre studenter, og på sikt vår egen kunnskapssektor.

2014-00-argument-byline-logo-small