Persepolis_-_statue_of_a_mastiff

Statue av en mastiffhund fra Persepolis, i dag bevart på Irans nasjonalmuseum i Teheran. (Foto: Philippe Chavin / Wikimedia Commons)

Hodet til statuen av en mastiffhund funnet i Persepolis

Statue av en mastiffhund fra Persepolis, i dag bevart på Irans nasjonalmuseum i Teheran. Foto: Philippe Chavin / Wikimedia Commons

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *