2014-06-religioner.no-Jesus-rydder-tempelet.oslodomkirke.foto_.hansolavarnesen

Glassmaleri av Jesus som rydder tempelet, detalj fra Oslo domkirke. Dersom kirker skal leies ut til andre trosretninger, kan slike malerier måtte skjules eller flytter – noe som ikke alltid kan være like lett. (Foto: Hans Olav Arnesen.)

Detalj av glassmaleri: Jesus rydder tempelet, Oslo domkirke.

Detalj av glassmaleri: Jesus rydder tempelet, Oslo domkirke. Foto: Hans Olav Arnesen / religioner.no

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *