2014-08-Vysotskij-frimerke-01

Vladimir Vysotskij var ingen venn av Sovjetunionens myndigheter med sine humoristiske, gjerne tvetydige og ofte svært autoritetskritiske sangtekster. Men folket elsket ham. Etter Sovjetunionens fall ble han stuerein og i 1999 hedret med dette frimerket.

Frimerke med bilde av visesangeren Vladimir Vysotskij.

Frimerke med bilde av visesangeren Vladimir Vysotskij. (Frimerke, ikke opphavsrettsbelagt.)

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *