Tema

De begynte også i Argument…

Tekst: Benjamin Yazdan

1. Hva jobber du med akkurat nå?
2. Hva er den beste forskningsformidlingsteksten du har lest i det siste, og hvorfor?
3. Hvis du skulle skrive en sak for Argument i dag, hva skulle den handlet om?

 

tidligere_bidragsytere_kristian_meisingset
Kristian Meisingset (tidligere redaktør)

1) Jeg skriver en autorisert biografi om forfatteren Jon Michelet til Kagge Forlag.

2) Det må være Free Speech av Timothy Garton Ash og Dragon in the Tropics av Javier Corrales og Michael Penfold. Garton Ash forteller engasjert og kunnskapsrikt om ytringsfrihetens utsatte posisjon i verden i dag. Corrales’ og Penfolds bok om Venezuela under Hugo Chávez og Nicolás Maduro bygger på over 15 års forskning om landet.

3) Da ville jeg skrevet om hva som er årsakene og vanlige konsekvenser av populisme. I Europa i dag blomstrer populismen både på venstre- og høyresiden, og utviklingen følges av alarmisme og frykt. Kanskje er populisme av varierende styrke imidlertid noe positivt som skjer i liberale demokratier fra tid til annen.


tidligere_bidragsytere_sta%cc%8ale_wig
Ståle Wig (tidligere redaktør)

1. Jeg bor på Cuba og jobber på markeder i Havanna sammen med småskala
businessfolk. Det er del av et feltarbeid til min doktorgrad i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Og så jobber jeg sammen med en annen Argument-veteran, Kristian Meisingset, med en idé til en ny bok.

2. Nå gikk jeg inn og leste igjen noen eldre Argument-utgaver. Det er en gullgruve! For eksempel serien som het ”Vitenskapens superhelter” i 2011-12, der Marit Simonsen fløy rundt på konferanser og intervjuet de største navnene innen vitenskapen, folk som Richard Dawkins, Lawrence Krauss og Daniel Dennet. Eller artiklene til Ola Hafslund (2012/2 og 3), med alle fortellingene om hva bestefaren hans lærte ham biologi. Flere av de sakene ble jo også trykket i Aftenposten. Marit og Ola har kjenner en av hemmelighetene ved formidling: At vi får best tilgang til de abstrakte lærdommene gjennom helt konkrete, levende historier.

3. Jeg ville skrevet en story om antropologisk forskning på pengetabuer rundt om i verden. Penger er en av de oppfinnelsene vi tar helt for gitt i hverdagen, men som i virkeligheten har alle mulig rare normer og forventninger knyttet til seg.


tidligere_bidragsytere_lars_gaupset
Lars Gaupset (tidligere skribent)

1. Jeg jobber som partisekretær i Miljøpartiet De Grønne.

2. Den beste teksten jeg har lest var den om autonome biler og hvilke utfordringer den skaper – både juridisk og etisk – for samfunnet. Tror den stod i Economist for en tid tilbake.

3. Jeg ville skrevet om hvordan den nye delingsøkonomien endrer samfunnet vårt og hvilke opp- og nedsider den fører med seg. Jeg mener det er positivt at teknologiske endringer kan føre til bedre utnyttelse av ressursene, skape nye jobber og føre til økt kontakt mellom folk.


tidligere_bidragsytere_kristian_wiese
Kristian Wiese (tidligere skribent)

1. Jeg leverte masteroppgaven 1. juni og har så og si vært sommervikar i Universitetsforlaget siden da. Her jobber jeg som manuskoordinator.

2. Artikkelen «Skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatiske» fra forskning.no var interessant. Denne type holdninger ser nemlig ut til å være mer og mer utbredt i dag. Men det som er verdt å merke seg her er at det ikke nødvendigvis er slik at vi blir mer empatiske av å lese skjønnlitteratur, til tross for at det at det er en prisverdig tanke.

3. Om jeg skulle skrevet en sak for Argument i dag ville jeg tatt utgangspunkt i Suzanne Keens Empathy and the Novel fra 2007, og bruke den boken til å nyansere oppfatningen om litteraturens iboende kraft når det gjelder empati etc.


tidligere_bidragsytere_silje_bekeng
Silje Bekeng (tidligere skribent)

1. Jeg er journalist og redaksjonssekretær i Bokmagasinet Klassekampen.

2. Den første jeg kommer på, er en anmeldelse Dag O. Hessen skrev for oss før sommeren. Han er veldig god til å formidle på en smart og inkluderende måte, med et språk som gjør tekstene svært leseverdige.

3. Det ville sikkert vært en tekst som kunne stått på trykk i Klassekampen og – så det kan jeg ikke avsløre.

2014-00-argument-byline-logo-small
Benjamin Yazdan er temaredaktør i Argument og går profesjonsstudiet i psykologi.