Artikler - Naturvitenskap

Utgavens organisme: Xylocopa

Tekst: Carina Marie Rose | Foto: budak/Flickr

Lufta er varm og tørr, det støver fra bakken, og små gekkoer og firfisler ligger fortsatt gjemt: Det er for varmt for dem. En enslig plante full av fargerike blomster har funnet vann nok til å vokse opp, og rundt den summer det heftig; bien Xylocopa har kommet ut for å samle nektar.

Xylocopa er en bieslekt. Når du først har funnet den, er det umulig å ta feil av den. Den er stor og flott med sin vanligvis oljesvarte kropp og mørke, blåskinnende vinger. Kroppens fasong minner mest om en stor humle, og summingen er så dyp at du sannsynligvis ville hørt den før du så den.

Ødelegging av hus

På engelsk kalles slekten for carpenter bee (snekkerbie) på grunn av hvordan de bygger bol. De borer hull i harde plantematerialer, gjerne dødt tre eller bambus. Derfor er de ganske vanlige i gamle trehus syd i Europa. Hullene går ikke så dypt, så strukturell skade er likevel sjelden. I motsetning til sine humle- og honningbieslektninger har ikke Xylocopa større sosiale grupper, de fleste lever faktisk alene, men noen lever med søstre og avkom for å lage små sosiale grupper.

Agressive hanner

Siden hannene ikke er med i bolet, må de dra ut for å finne hunner selv. Derfor surrer hannene ofte rundt ferdige bol. Hannene kan være aggressive mot mennesker og dyr som nærmer seg bolet, men de har ikke brodd og utgjør altså ingen faktisk trussel. Hunnene, derimot, har brodd – men i motsetning til hannene er de lite aggressive og stikker ikke med mindre de blir holdt fast eller aktivt provosert.

Nektartyvene

Biene er viktige pollinatorer. Noen planter, blant annet en art fra pasjonsblomstslekten, har Xylocopa som eneste pollinatorer. Likevel er det enkelte av disse biene som snylter på plantene sine. På grunn av sine korte nektarsnabler så kommer de seg ikke inn i dype planter, og stikker derfor heller hull på siden av blomsten. Når den gjør dette, blir ikke pollenet rørt, og planten får ikke spredd genene sine.

Hvis du får muligheten er dette en bie det er verdt å se, med sin oljesvarte kropp, blålige vinger og dype, umiskjennelige summing.

2014-00-argument-byline-logo-small

Carina Marie Rose studerer biologi ved UiO og har nettopp begynt på en mastergrad i systematisering av mikroalger. Blogger fast for Skepchik Norge.