Artikler - Baksidekronikken

Europa for dine føtter

Tekst: Louisa Boulaziz | Foto Erasmus Student Network

I begynnelsen handlet det om å forsikre at krig ikke skulle kunne herje i Europa igjen. I statsvitenskapsteorier om internasjonalt samarbeid, er det å skulle erklære krig ’å sette handelen på spill.’ Krig blir en  risiko, som forhindres gjennom gjensidig avhengighet. EU har således lykkes i sitt overordnede mål, nemlig å skape fred. Men hva er egentlig Europa hvis de som bor der ikke identifiserer seg som europeere?

Vi er europeere

EU-skepsisen ulmer i forskjellige land, og til og med i Norge settes det spørsmålstegn ved vår tilknytning til EU. Norge har et tett bånd til EU gjennom EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet, og EU er en av Norges viktigste handelspartnere. Videre deler vi felles verdigrunnlag og de samme utfordringene. Selv om kanskje du føler deg ’veldig’ norsk, bør du altså også føle deg ’veldig’ europeisk.

Gjennom felles historie, språklig opphav og verdier deler vi, europeere, noe helt spesielt. Det er krevende å formidle fordi det lar seg vanskelig forstås gjennom å lese av svarte bokstaver på hvitt papir. Det må oppleves . En ny generasjon av unge mennesker integreres i Europa gjennom utveksling av ideer, språk og kunnskap. Dette må til, fordi globalisering har ført til at vi ikke klarer å håndtere verdens problemer alene. Norge kan ikke redde miljøet uten hjelp fra andre.

Homo Erasmus

I år fyller Erasmus-ordningen 30 år. Erasmus+ er et utvekslingsprogram som gir midler til den som ønsker å reise utlands for å lære språk, jobbe frivillig, eller dra på utveksling. Avtalen har brakt 4 millioner personer til et nytt land, et nytt språk, en ny institusjon, til ny kunnskap og til åpenhet, forståelse og toleranse.

Triviell EU-statistikk anslår at avtalen indirekte har brakt 1 million Erasmus- barn til verden, ettersom en fjerdedel av alle som drar på Erasmus møter sin partner når de er på utveksling. Det er altså stor sannsynlighet for at du finner den store kjærligheten utenfor Norges grenser.

Underutnyttet utveksling

Erasmus-ordningen er en måte å forsikre seg om at vi som neste generasjon lærer verdien av å samarbeide på kryss og tvers av grenser. Den sørger for at vi som individer ser utbytte i utveksling av ideer, kulturer, språk, kunnskap, perspektiver, og at vi blir litt mer kjente med hverandre.

I 2016 var det 2484 studenter fra Norge som reiste på utveksling under Erasmus avtalen, ifølge norsk Database for statistikk om høgre utdanning. Tallene for 2017 er ikke helt klare enda, men jeg var én av flere studenter som benyttet meg av tilbudet i år. Dette vil jeg uten å nøle beskrive som en av de beste opplevelsene i livet mitt.

Utvekslingsprogrammet fører til at det ukjente blir ufarliggjort. Kunnskapsinnhenting skjer ikke gjennom å lese tunge og tykke bøker uten bilder, men gjennom personer og kulturer som er annerledes fra de man kjenner. Denne kunnskapen er minst like viktig som den kunnskapen du får fra pensumbøkene.

Det kan til og med hende at du blir et litt mer interessant menneske av å dra på utveksling. Det er også mye som tyder på at du får noe akademisk ut av det. Men viktigst av alt sørger det for en videreføring og nyskapning av felles verdier som er viktige for at det europeiske prosjektet vedvarer.

Europa er for dørstokken, og det er din tur til å trosse dørstokkmila. God tur!

2014-00-argument-byline-logo-small

Louisa Boulaziz er 22 år og studerer statsvitenskap ved Universitet i Oslo og King’s College London. Hun er norsk-algerisk og interesserer seg for internasjonal politikk og normative spørsmål, og elsker Michelle Houellebecq.