KULTUR_Må_fantasy_være_en_sjanger2

Bokomslaget til den første amerikanske utgaven av «Lud-in-the-Mist» fra 1927. Kilde: Wikipedia

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *