Naturvitenskap

Vi trenger et påbud om vaksinasjon

Tekst: Abeer Ahmad | Illustrasjon: Camilla Voutilainen Nordbø

Foreldre er ansvarlige for sine barns helse og velvære, inkludert beskyttelse mot vaksineforebyggende sykdommer. Hvis man velger ikke å vaksinere barnet sitt, bør man forstå risikoen.

De siste ukene og månedene har det vært flere medieoppslag om utbrudd av meslinger og difteri i verden. Det er en skremmende påminnelse om at kampen for vaksiner ikke er over og at vi fortsatt bør kjempe for helsen til barna våre. Barnekonvensjonens artikkel 6 sier at alle barn har rett til å leve og utvikle seg. Å nekte vaksiner er å bryte barns rettigheter.

Flest under fem år
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) var det i 2017 rundt 110 000 mennesker som døde av meslinger, de aller fleste av dem barn under fem år. Disse barna kunne ha levd dersom alle hadde vaksinert seg.

Difteri og meslinger er sykdommer de fleste nordmenn ikke har opplevd, fordi vi er vaksinert. De to vaksinene ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i henholdsvis 1952 og 1969. Vaksiner har også utryddet blant annet kopper og polio i Norge. Dette viser at vaksiner virker. Likevel er det foreldre i Norge som bevisst velger ikke å vaksinere barna sine.

Kampanjer og informasjon
Hva er årsaken til at barn i Norge og andre steder i verden ikke blir vaksinert? Det er vanskelig å forstå hvordan foreldrenes frykt for vaksiner vinner over barns liv. Hvordan kan vi sette livet til barna våre i fare? Hva er årsaken til at vi ikke forstår konsekvensene av ikke å vaksinere?

Jeg mener det burde være en kampanje for at alle skal vaksinere barna sine. Det bør spres kunnskap om viktigheten av vaksiner og om mulige bivirkninger. Det vil vise at alvorlige bivirkninger er utrolig sjeldne. Myndigheten bør lage TV-programmer om hvordan vaksiner lages og gjøre sitt for å motarbeide den misinformasjonen som spres.

Ikke et frihets-overgrep
Hvis det ikke vinner frem, bør vi ha et påbud om vaksiner. I Norge er det mange ting du ikke kan bestemme selv fordi staten har bestemt det for deg, men når det gjelder det aller viktigste, vaksiner, finnes det ingen påbud.

Staten må gi skoler og barnehager rett til å stille krav om vaksinasjon.

Vi sender ikke barna våre ut i verden for å dø. Tvangsvaksinering er ikke et overgrep mot frihet, for det er ikke foreldrenes frihet det handler om. Hovedpersonen er barnet, og spørsmålet er hvem som skal bestemme barnets beste.

Den eneste «friheten» foreldrene nektes, er friheten til å nekte barnet et livreddende gode

 

2014-00-argument-byline-logo-small