Naturvitenskap

Chatboter kan hjelpe deg under ekstremvær

Tekst Steffen Almås | Illustrasjon: Øyvind Rustad Johansen

Dersom du har henvendt deg til kundeservice de siste årene, er det stor sannsynlighet for at du har møtt en chatbot. Chatboter er programmer som er laget for å besvare spørsmål. Svarene du får, er som regel basert på tidligere samtaler, slik at chatboter gjennom erfaring gir best mulig svar. Til tross for navnet er ikke chatboter kun begrenset til chat. Du har chatboter i smarttelefonen din også, som Apples Siri, som primært bruker tale til å kommunisere. Bruken av talebaserte chat- boter øker, og brukes selv av barn som ikke enda har lært å skrive.

Du kjenner kanskje følelsen: time- lange telefonkøer, kun for å få besvart et enkelt spørsmål. Hvorfor er det slik? Hadde det ikke vært bedre å unngå slike køer? Kunne kanskje et dataprogram besvart spørsmålet ditt? Hittil er det innenfor kundeservice chatboter har blitt mest brukt, men den siste tiden har forskere sett på hvordan chatboter kan brukes i andre sammenhenger. En av disse er under ekstremvær.

Mangel på informasjon under ekstremvær
Ekstremvær kan komme brått på, og er ikke nødvendigvis varslet på forhånd. Se for deg at du befinner deg på fjellet om vinteren. Du er på skitur helt alene, sola skinner og himmelen er knallblå. Etter hvert kommer skyene, og vindhastigheten øker gradvis. Du går videre, men været blir stadig dårligere. Du kjenner den kalde vinden som skarpe klør mot kinnet ditt. Plutselig er det full snøstorm, og sikten er svært redusert. Hva hadde du gjort i en slik situasjon?

Når det forekommer ekstremvær i USA, er det vanlig at delstaten sender ut SMS med informasjon. Likevel, dette betyr ikke nødvendigvis at mottakerne vet hva de bør gjøre basert på denne SMS-en. Hva om de potensielt rammede har spørsmål? Det er her chatboter kommer inn!

Chatboter som fungerer offline
Det finnes to typer chatboter: de som trenger internett og de som ikke trenger internett. Det er chatboter som ikke trenger internett vi tar for oss her, siden det ikke er en selvfølge at de rammede har tilgang til internett under ekstreme værforhold. Chatbotene som ikke trenger internett, må lastes ned før en eventuell hendelse. I frem- tiden vil forhåpentligvis chatboter som i dag trenger internett (f. eks Siri), ha støtte for offline-funksjonalitet. Dette gjør at internett ikke vil være nødvendig for å benytte seg av chatboten når ekstremværet inntreffer.

Klimaforskere forteller oss at det vil bli mer ekstremvær i fremtiden. Under selve ekstremværet kan chatboter brukes som rådgiver. For eksempel kan de gi oss infor- masjon om det pågående værfenomenet, tiltak som bør iverksettes for å minimere skader på infrastruktur, og om det er behov for å flykte eller isolere seg. For noen kan ekstremvær være en psykisk påkjennelse, både under og spesielt i ettertid. Chatboter kan derfor brukes som «psykolog» for å ha noen å snakke med. Nyere chatboter kan også tolke ansiktsuttrykk som kan gjøre det lettere for chatboten å ordlegge seg basert på de utsattes emosjonelle tilstand.

I fremtiden blir det mer ekstremvær, men teknologien vil også være bedre. Neste gang du blir tatt på senga av ekstremvær kan du forhåpentligvis spørre Siri om hva du bør gjøre.