Artikler

Argument søker nye tekster til nummer 2022-2: Tro

Tro #2/2022

 

Tro har tilsynelatende en liten plass i vårt moderne, sekulariserte samfunn. Likevel bygger vi samfunnet vårt på mer eller mindre uuttalte trosforestillinger: troen på økonomisk vekst, troen på vitenskapen og troen på fremskrittet. Har religiøse trosforestillinger blitt erstattet av troen på vitenskap, vekst og fremskritt? Hva er forskjellen på det å tro og det å vite? Finnes det fellestrekk mellom konspirasjonsteorier, fake news og gammel overtro? Hvilken rolle spiller religion i dagens samfunn? Og viktigst av alt, hva tror du på?

 

Til neste nummer av Argument søker vi tekster som omhandler disse eller andre problemstillinger knyttet til temaet «tro». I tillegg søker vi som alltid tekster til tidsskriftets kultur-, samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Disse tekstene trenger ikke omhandle temaet. Send en mail med en løs idé, et tentativt utkast eller en ferdig tekst til:

 

tema@argumentnett.no

samfunn@argumentnett.no

kultur@argumentnett.no

natvit@argumentnett.no

redaktor@argumentnett.no

 

Vil du 

illustrere for oss? Vi tar imot bilder og illustrasjoner som tematiserer «tro». Ta kontakt på:

bilde@argumentnett.noInnsendingsfrist 18. mars.