Artikler

Vi tar imot tekster til neste utgave!

Vi søker tekster til neste nummer med tema MAKT.

Makt gir gjerne umiddelbare assosiasjoner til storpolitikk og økonomisk kapital. Men makt kan også ha langt mer subtile uttrykk. Det er så å si ingen deler av historien som ikke inneholder fortellinger om makt. Hva er egentlig makt og hvilke former kan det ta? Og er makt grunnleggende for menneskers (og andre sosiale dyrs) sosiale strukturer? Hva er forholdet mellom makt og fred? Hvordan har maktstrukturene endret seg gjennom historien?
 
Til neste nummer av Argument søker vi tekster om disse eller andre spørsmål koblet til temaet MAKT. I tillegg søker vi (som alltid) tekster til tidsskriftets kultur- samfunn-, og naturvitenskapsseksjon. Disse tekstene trenger ikke være knyttet til temaet (men også kult om de er det). Så har du en idé, et utkast eller en ferdig tekst, send inn til:
 
tema@argumentnett.no
samfunn@argumentnett.no
kultur@argumentnett.no
natvit@argumentnett.no
redaktor@argumentnett.no
 
Vil du illustrere for oss? Vi tar imot bilder og illustrasjoner som tematiserer «makt». Ta kontakt på:
bilde@argumentnett.no
 
Innsendingsfrist for første utkast er 15. september