2023ArtiklerKonkurranseTema

Konkurranse i politikk handler ikke bare om å vinne valg, men også om å ha makt over hvilke narrativer – eller vinklinger – som dominerer debatten. Et eksempel på dette er vinklingskonkurransen som foregår mellom hvordan norsk naturpolitikk fremstilles på papiret – og hvordan den gjennomføres i praksis.