Samfunn

Hugo Chávez er død. Venezuelas president døde av kreft 5. mars, 58 år gammel. I siste utgave av Argument, som utkom for bare en liten uke siden, skrev historiestudent Eirik Wig Sundvall om mannen som noen kalte despot, andre demokratiens redning. Sundvall skriver om hva som ville skje hvis Chávez døde nå – et spørsmål som […]