ArtiklerKultur

Mens jeg tilbringer to måneder ved Det norske instituttet i Athen som student på emnet «Athen i klassisk tid», slår det meg hvor enkelt eller nedtonet uttrykk byen har, til tross for at den rommer Europas oldtidssivilisasjon, det som regnes som opphavet til vestlig kultur.