Kultur

Komiker Ricky Gervais er ikke den eneste med et kritisk blikk på kristendommen. I siste utgave av Argument retter biologistudent Robert Sommerfelt et akademisk blikk på flommen over alle flommer, syndefloden. Foto: Wikipedia Commons   Flom og folkemord I barnas kristenoppdragelse er drukning greit fordi det er Gud som står bak.    Av: Robert Sommerfelt […]