Kommentar

Jeg håper og tror at framtidas seksåringer forstår mer enn jeg gjør om hydrogendrevne biler, Kinas planøkonomi og syntetisk biologi. Les mer om hydrogendrevne biler, planøkonomi, forskningsformidling, feminisme og syntetisk biologi på nett og papir i Argument #5/2014. Denne høsten har jeg vært hjemme fra lesesalen litt for mange onsdager. I et forsøk på å […]

Naturvitenskap

Dette er drømmeoverskriften til skandalejournalistene, men som forsker får man fort et forklaringsproblem.  Les hele denne kronikken og Nina Kristiansens kommentar i argument #5/2014 på papir eller nett.  I sommer har jeg og seks andre studenter deltatt i den internasjonale forskningskonkurransen iGEM (International Genetically Engineered Machine). En viktig del av prosjektet går ut på å formidle […]