Barn poserer ved en utstoppet isbjørn i Tromsø.
KommentarTema

Den liberale fortellingen om frihet svikter i møte med økokrisen. Filosofen Hans Jonas kan hjelpe oss til å tenke på måter som utfordrer forestillingen om isolert, individuell frihet.     Kronikk av Sigurd Hverven   Måten vi i vestlige land utfolder vår frihet på, kan ødelegge eller forringe betingelsene for liv. Hva må til for […]

Tegning: mann sitter og varmer seg, lent opp mot et propanapparat der jordkloden brenner.
Naturvitenskap

Viss du og eg betalte 2000 kr ekstra i året, ville klimaproblemet langt på veg vere løyst. Kan steinaldermannen i oss forklare kvifor så lite skjer?   Av Borgar Aamaas Menneskeskapte klimaendringar er her i dag og vil berre forsterke seg dei neste tiåra. Klima blir av mange politikarar utpeikt som vår tids største utfordring. […]

Argument i media

Det har vært en god periode for Argument i media. Lederartikkelen fra #4 ble publisert i Klassekampen 16. september: I Universitas 11. september ble Argument nevnt i en artikkel om Velferdstingets medieundersøkelse. Undersøkelsen – som omfattet Argument, Inside, Radio Nova og Universitas – viste blant annet at Argumentlesere liker forskningsbasert stoff, og at tidsskriftet oppfattes som seriøst og […]