Samfunn

I 2008 falt en dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Saken? En liten tv-stasjon på Vestlandet fikk medhold i sin anke mot staten Norge. Konklusjonen? Norge bryter kanskje ytringsfriheten når de ikke tillater politisk reklame på tv. Vilde S. Imeland tok en ringerunde til småpartiene for å høre hva de synes om saken. [highlight]Av Vilde Sagstad Imeland[/highlight] […]