Tema

Hva skjer med krigen i Syria, nå som den internasjonale samtalen nesten kun dreier seg om saringass? «Partene i krigen i Syria må nærmest tvinges til forhandlingsbordet,» sa utenriksminister Espen Barth Eide i går til norske ikke-statlige organisasjoner, i forkant av FNs generalforsamling i New York neste uke. I siste utgave av Argument skrev sosiologistudent Edin Kozaric […]