Samfunn

Mens lyset er i ferd med å gå ut for internasjonale miljøforhandlinger, tar verdens bønder saken i egne hender. Lars Kåre Grimsbys sak om energiløsninger «nedenfra» publiseres nå i Aftenposten Innsikt. Saken ble først trykket i Argument #3.   Folkekrafta   Lyden av generatorer kommer når strømmen går i Tanzania. Når FN-systemet svikter, løser bøndene strømkrisen på […]