ArtiklerBaksidekronikken

På Twitter ble en engelsk professor trakassert for å komme med en faglig uttalelse, blant annet fra en annen professor under fullt navn. Her i Norge ble ordføreren i Os truet på livet, og 14. august kunne vi lese i NRK at det samme gjelder ansatte i Barnevernstjenesten. 

ArtiklerSamfunn

January 23, just a few days after the inauguration of Donald J. Trump, the American left came with an answer. Spearheaded by two progressive YouTube pundits, the Justice Democrats came into being. Who are they, and what do they stand for?