Artikler

Året 2019 etter Kristus står for meg som et av de viktigere årene i mitt liv. Ikke så mye i kraft av hva som hendte, men heller hva det symboliserer i et større tidsperspektiv. Året ble viktig som et punktum.