Artikler

argument var tilstede på Tekstalliansen 21.-22. august på Litteraturhuset.

argument slapp den 20/8 sitt fjerde nummer av året.
Last ned her!
Her kan du lese:

Innhold
Samfunn
6-7 Einar Wigen Fotballdiplomati
8-9 Ane Evenstad Fra borgerkrig til demokrati
9 Kristian Kjøllesdal En skuffende opera
10-11 Ingrid Myklebust License to spread
12-13 Anne Viken Bomull som dreper?
14-15 Julie Andersen og Camilla Tjønneland Mentzoni Eit bankerott helsevesen
16-17 Alf Butenschøn Skre Sprøyt
18 Elin Kittelsen Nærsynt Hamsun-jubileum
Tema: Bølger
20-21 Lise Marie Lunaas Holt Livets krusninger
22-23 Marit F. Enerhaug Tid for nybølgje
24-25 Hanne Watkins Our magic brain
Eivind Grip Fjær Karakterfordeling
26-27 Gøran Conradsen New Wave No Wave
28-29 Katinka Bongard Lydbølgens rekkevidder
30-31 Marius Ringsrud En falmende maritim mynt
32 Malika Makouf Rasmussen Ikke på bølgelengde
Kultur
34-35 Ernst Bjerke Schwachs Burleske Erindringer
36-37 Cora Skylstad Verden som forbruksvare
37 Maren Maal Kampen om lesesalsplassene
38-39 Thale Sørlie Mot en ny modernitet
40-41 Trine Østereng Rock, religion og idealisme
42-43 Christine Nyhagen Nedtegnelser fra elfenbenstårnet
44-45 Herdis Hølleland Klimapark 2469 åpenbarer isens hemmeligheter
46 Janne-Kristin Nygaard Hakk, hakk, hakk
Vitenskap
48-49 Sunniva Rose Kjernekraft – en oppklaring
50-51 Inger Nordahl Darwin og kvinnene
52-53 Anders K. Krabberød Det avmystifiserte mennesket
54-55 Claudia Junge Sharks facing extinction
Baksidekronikken Anne Karine Nymoen og Ina Tandberg Kampen for 11 måneders studiestøtte