Artikler

"Meget vellykket arrangement"Det var et fullsatt auditorium som møtte foredragsholderne Christian Borch og Espen Andersen på Arguments skrivekurs 30. september – «Skriv av deg universitetet». Dette skriver studentparlamentsleder Aksel Braanen Sterri om arrangementet:

Argument er er tidsskrift som viser at studentene på Universitetet i Oslo er gode både på fag og på formidling. Samfunnsdelen er ofte lesverdig, men for en enkel statsvitenskapsstudent som meg selv, imponeres jeg i mye større grad av formidlingen av de såkalte harde vitenskapene – også på engelsk! Det var derfor gledelig å bli invitert på skrivekurs hos argument.

Argument hadde vært så heldige å få mangeårig nyhetsanker i NRK, Christian Borch, og som vi fikk høre et uvisst antall ganger i løpet av innlegget, utdannet på London School of Economics, til å innlede om utviklingen i mediehverdagen og hvordan man skulle gjøre vanskelige saker enkle å lese. Borch mente at det å være tabloid, bruke case, spille på følelser og ikke være redd for å forenkle språket, ikke trengte å gå på bekostning av saken. For mange akademikere er for redde for å virke tabloide og for å uttrykke seg i klartekst, og gjør seg dermed uleselelige og uinteressante. Vi må anerkjenne at leseren gjerne har et annet utdanningsnivå enn vi som skribenter har.


Alt i alt et meget vellykket arrangement. Auditorium 2 i Eilert Sunds hus var mer enn fullt. At argument bidrar til å hjelpe slike enkle sjeler som meg selv til å bli bedre skribenter er prisverdig. Måtte argument fortsette å gi sine journalister og sine lesere slike tilbud i framtida.

Selv var vi også svært fornøyd med den store interessen Oslostudentene viste for skrivekurset vårt. Langt flere enn 80 personer, som var maks antall tilhørere som fikk plass i auditoriet, meldte seg på kurset, og folk både stod og satt langs veggene for å få med seg foredragene. Neste kurs vil finne sted i januar og dreie seg om anmeldelser.

Her kan du lese hele Braanen Sterris innlegg:

http://www.studentparlamentet.uio.no/Om_Studentparlamentet/Arbeidsutvalget/aksel-b-sterri/blogginnlegg/blogg2.html