Artikler

Vil du illustrere Norges største studenttidsskrift?

Illustrasjon: Trond Ivar Hansen. Fotoillustrasjon: (t.h.) Klaudia Lech

Argument søker nå medarbeidere i tidsskriftets billedredaksjon. Har du et øye for foto? Kan tegne eller illustrere selvstendig eller til en tekst? 


Ill: Marion Pribe

Vi ser personer som:

– Har lyst på redaksjonell erfaring innen foto eller illustrasjon.

– Kan arbeide selvstendig, men også være med å utforme arguments estetiske uttrykk i billedredaksjonen.

– Har noe erfaring fra arbeid med fotografi eller illustrasjon.

Vi tilbyr: 

– Redaksjonell erfaring i en bilderedaksjon.

– En rolle i oppbyggingen og videreutviklingen av Norges største studenttidsskrift

– Ansvar og muligheter til å iverksette kreative ideer knyttet til foto eller illustrasjon.

– Lærerikt samarbeid i et ungt tidsskrift-miljø.

Ill.: Jonas A. Larsen

Send en e-post med informasjon om deg selv til argument-redaksjon (at) studorg.uio.no. Spørsmål kan rettes til billedredaktør Sarah Yasin, ved sarah.yasin@gmail.com

Argument kommer ut fem ganger i året og har et opplag på 6000 pr. utgave. Publikasjonen distribueres på SIOs læreplasser, per abonnement og ved enkelte utsalgssteder som Narvesen og Tronsmo. Tidsskriftet er laget av nåværende og tidligere Oslo-studenter, og er medlem av Norsk Tidsskriftforening.
Illustrasjoner: Georg Pram Ekelund (over) og Marion Priebe (under).