Kultur

Myten om myten

Dommedag kom ikke 21.12.2012. I siste utgave av Argument gjør Melanie Kitti et intervju som slår bena under hele hypen, og renvasker mayafolket én gang for alle. Vi publiserer artikkelen i forbindelse med førjulens antiklimaks.

Foto: Wikimedia Commons
Ingen dommedag i vente
… hilsen mayafolket

 

Mayainskripsjonene kan ikke kobles til en dommedagsprofeti, sier Norges eneste ekspert på feltet. Og knuser dermed myten om myten.
 
Av Melanie Maja Kitti
For noen har datoen 21. desember 2012 etset seg fast. Ikke bare er dommedagsdatoen blitt film, men verden over har folk solgt alt de eier og har for å realisere seg selv før skjebnedagen. Mayaindianernes kalender blir sagt å være opphavet til profetien, men innvendingene mot dommedagsprofetene starter allerede med dette utsagnet.
            – Det finnes faktisk flere forskjellige såkalte «mayakalendere», forklarer religionshistoriker Lars Kirkhusmo Pharo, som for tiden er tiknyttet Moses Mesoamerican Archive ved Harvard. Argument har møtt ham for å finne ut av opphavet til skjebnedagsfenomenet.
Den lange tellingen
Misforståelse: Ideen om at mayaene spådde
dommedag 21.  desember bygger på en feiloppfatning,
sier Lars Kirkhusmo Pharo.

 

Katastrofer har alltid fascinert oss mennesker. Både film og litteratur spiller på det. Mayakalenderens dystre spådommer har, siden 1960-tallet, herjet globalt. Det kan være mayaindianernes, i sin tid, astronomiske suksess som ført til at mange lagt sin lit til denne kalenderen. Men hva er egentlig «Den lange tellingen»?
– «Den lange tellingen» kalenderen som er opphav til spådommene, går lineært over mange tusen år. Den er opprinnelig mye eldre enn mayaene og stammer fra olmekikulturen, utdyper Pharo.
– Denne kalenderen ble tatt i bruk og praktisert under den klassiske mayaperioden fra cirka 200- til 900 etter Kristus, men ble forbudt av spanjolene på 1700-tallet grunnet dens  religiøse betydning, sier han. -Forskere i dag kjenner kalenderen gjennom inskripsjoner og hieroglyfer fra denne tiden, men kalenderen brukes ikke lenger.
Ingen sammenheng
Den lange tellingen er en «lang» kalender hvor man teller dager istedenfor år. Altså tar den enorme tall. Den forrige langtidskalenderen bestod av 5128,76 år. Den nåværende startet den 11. august 3114 før Kristus. Og, ja, du gjettet riktig, den 21. desember har det det gått 5128,76 år siden oppstarten. Da ender en tidsenhet.
            -Men det betyr ikke at alt stopper opp, sier Pharo.
-En tidsenhet kommer til sin ende. Det er en  matematisk logikk i det. Men så begynner en ny tidsenhet.
Men det er faktisk gjort arkeologiske funn koblet til denne bestemte datoen.
– Det er funnet tre tilfeller av inskripsjoner hvor denne datoen er nevnt, felles for de tre inskripsjonene er at de ikke kan kobles til en dommedagsprofeti, sier Pharo resolutt.
Forveksling
Skrevet i stein: Ifølge myten spådde mayaene verdens
undergang. Raden til venstre i «Den lange tellingen»,
markerer år 156 etter Kristus
. Wikimedia Commons.
Eksperten foreslår fast det kan ha skjedd en forveksling mellom mayaene og aztekerne, som faktisk opererer med en dommedagsprofeti.
            – Aztekernes skapelsesberetning forteller om fem verdensaldre eller soler. Hver og en av de solene har fått navn etter mayaenes 260-dagerskalender. Vi lever i den femte og siste verdensalderen nå. Det sies at den skal gå under ved et jordskjelv.
– Men det kan også kobles tilbake til 1960-tallet hvor en professor i mesoamerikansk kultur, Michael Coe ved Yale University, skrev en bok om mayaene. I denne koblet han den 21. desember opp mot et armageddon.
Michael Coe har senere trukket dette tilbake. Men videreføringen av koblingen i bøker og senere filmer har gjort 2012 til et fenomen.
Den høyeste datoen
I mayabyen Palenque i Mexico har man faktisk funnet en inskripsjon med to datoer som går forbi 2012, den 13. og 21. oktober, flere hundre år frem i tid.
            – Det er usannsynlig at man skulle operere med flere datoer hvis verden uansett skal gå under, sier Pharo. Det er ikke kjent om og når kalenderen tar slutt, men det er i hvert fall ikke funnet noe som tyder på at det skulle vært i 2012, konkluderer Lars Kirkhusmo Pharo.
Melanie Maja Kitti (f. 1986) er utdannet sykepleier og studerer sosialantropologi ved Universtitetet i Oslo (UiO).