Tsjernobyl: Fareskilt for radioaktivt materiale

Sjølv etter ein enorm oppreinsking finnast det mykje høgradioaktivt materiale att i jordsmonnet i Ukraina og Kviterussland. Dette skiltet står utanfor barnehagen.

Fareskilt for radioaktivt materiale ved Tsjernobyl.

DSC02709.jpg

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *