Tsjernobyl: Fotografi frå sjukehuset i Pripjat

Sjukehuset i Pripjat. Ein del av ein sko frå ein av brannmennene ligg i dette rommet. Geigarteljaren ular då guiden nesten tar på skoen med instrumentet. (foto: Jon Aamaas)

Fotografi frå sjukehuset i Pripjat, Tsjernobyl.

IMG_3534.JPG

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *