Sigrid Kristiansen: illustrasjon til "Århundrets største utfordring" fra Argument #5 2013

Illustrasjon: Sigrid Kristiansen

Tegning: mann sitter og varmer seg, lent opp mot et propanapparat der jordkloden brenner.

Sigrid Kristiansen: illustrasjon til Borgar Aamaas’ tekst “Århundrets største utfordring”, originalt publisert i Argument #5/2013. Klipt kvadratisk for forsidebruk.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *