2014-05-Pussy_Riot_at_Lobnoye_Mesto_on_Red_Square_in_Moscow_-_Denis_Bochkarev

Pussy Riot holder en av sine protester mot president Vladimir Putin på Den røde plass i Moskva i januar 2012, måneden før protesten i Frelseren Kristus-katedralen som førte til arrestasjonene. (Foto: Denis Bochkarev / Wikimedia Commons.)

Pussy Riot spiller på Den røde plass i Moskva, med blå røyk og elektriske gitarer som artefakter.

Pussy Riot spiller på Den røde plass i Moskva, med blå røyk og elektriske gitarer som artefakter. Foto: Denis Bochkarev / Wikimedia Commons.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *